máy phát điện công nghiệp

Máy phát điện DOOSAN TC550D

Hãng sản xuất: DOOSAN Động cơ: DOOSAN Tần số(Hz): – Số pha: – Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Korea Công suất (KVA): –

Máy phát điện DOOSAN TC360D

Hãng sản xuất: DOOSAN Động cơ: DOOSAN Tần số(Hz): – Số pha: – Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Korea Công suất (KVA): –

Máy phát điện DOOSAN TC20D

Hãng sản xuất: DOOSAN Động cơ: DOOSAN Tần số(Hz): – Số pha: – Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Korea Công suất (KVA): –

Máy phát điện DOOSAN TC450D

Hãng sản xuất: DOOSAN Động cơ: DOOSAN Tần số(Hz): – Số pha: – Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Korea Công suất (KVA): –

Máy phát điện DOOSAN TC200D

Hãng sản xuất: DOOSAN Động cơ: DOOSAN Tần số(Hz): – Số pha: – Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Korea Công suất (KVA): –

Máy phát điện DOOSAN TC320D

Hãng sản xuất: DOOSAN Động cơ: DOOSAN Tần số(Hz): – Số pha: – Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Korea Công suất (KVA): –

Máy phát điện DOOSAN TC175D

Hãng sản xuất: DOOSAN Động cơ: DOOSAN Tần số(Hz): 50Hz – 60Hz Số pha: 3 Pha Nhiên liệu: Diesel Xuất xứ: Korea Công suất (KVA): 199